November 23, 2022

ឃើញអ៊ុំប្រុស អង្គុយពិសាបាយ ពាក់មី អាណិតក៏សម្រេចជូនលុយ 1នឹកឃើញឪពុកខ្លួន ក៏និយាយទំាងទឹ-កភ្នែក ថា …(មានវីដេអូ)

ឃើញអ៊ុំប្រុស អង្គុយពិសាបាយ ពាក់មី អាណិតក៏សម្រេចជូនលុយ 1នឹកឃើញឪពុកខ្លួន ក៏និយាយទំាងទឹ-កភ្នែក ថា …

ឃើញអ៊ុំប្រុស អង្គុយពិសាបាយ ពាក់មី អាណិតក៏សម្រេចជូនលុយ 1នឹកឃើញឪពុកខ្លួន ក៏និយាយទំាងទឹ-កភ្នែក ថា …

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *