November 22, 2022

ទីបំផុត ឧកញ៉ាហេង ឡុង ចេញមុខបកស្រាយ រឿងលោកថា គង់ ម៉ូនីកា មរណភាព ពា,ក់ព័ន្ធវ-ះកា.ត់ដើមទ្រូង ព្រោះហេតុផល…(មានវីដេអូ)

ទីបំផុត ឧកញ៉ាហេង ឡុង ចេញមុខបកស្រាយ រឿងលោកថា គង់ ម៉ូនីកា មរណភាព ពា,ក់ព័ន្ធវ-ះកា.ត់ដើមទ្រូង ព្រោះហេតុផល…

ទីបំផុត ឧកញ៉ាហេង ឡុង ចេញមុខបកស្រាយ រឿងលោកថា គង់ ម៉ូនីកា មរណភាព ពា,ក់ព័ន្ធវ-ះកា.ត់ដើមទ្រូង ព្រោះហេតុផល…

ទីបំផុត ឧកញ៉ាហេង ឡុង ចេញមុខបកស្រាយ រឿងលោកថា គង់ ម៉ូនីកា មរណភាព ពា,ក់ព័ន្ធវ-ះកា.ត់ដើមទ្រូង ព្រោះហេតុផល…

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *