September 25, 2022

នោះកាន់តែក្តៅហើយ ! លោក ផែង វណ្ណៈ សក ​ទៅ ឧកញ៉ា ហេង ឡុង​ ចុកៗ ទាក់ទងមរណភាព គង់ ម៉ូនីកា….(មានវីដេអូ)

នោះកាន់តែក្តៅហើយ ! លោក ផែង វណ្ណៈ សក ​ទៅ ឧកញ៉ា ហេង ឡុង​ ចុកៗ ទាក់ទងមរណភាព គង់ ម៉ូនីកា….

នោះកាន់តែក្តៅហើយ ! លោក ផែង វណ្ណៈ សក ​ទៅ ឧកញ៉ា ហេង ឡុង​ ចុកៗ ទាក់ទងមរណភាព គង់ ម៉ូនីកា….

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.