November 26, 2022

ដោយ​ក្តី​ឈឺចា-ប់​! វ​ណ្ណដា ប្រកាស​បោះ​ចោល​​​បទ​ដែល​បែ-កធ្លា-យទាំងអស់ ខណះដើមហេតុ បែ-កធ្លា-យគឺដោយសារ តែ..(មានវីដេអូ)

ដោយ​ក្តី​ឈឺចា-ប់​! វ​ណ្ណដា ប្រកាស​បោះ​ចោល​​​បទ​ដែល​បែ-កធ្លា-យទាំងអស់ ខណះដើមហេតុ បែ-កធ្លា-យគឺដោយសារ តែ..

ដោយ​ក្តី​ឈឺចា-ប់​! វ​ណ្ណដា ប្រកាស​បោះ​ចោល​​​បទ​ដែល​បែ-កធ្លា-យទាំងអស់ ខណះដើមហេតុ បែ-កធ្លា-យគឺដោយសារ តែ..

ដោយ​ក្តី​ឈឺចា-ប់​! វ​ណ្ណដា ប្រកាស​បោះ​ចោល​​​បទ​ដែល​បែ-កធ្លា-យទាំងអស់ ខណះដើមហេតុ បែ-កធ្លា-យគឺដោយសារ តែ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *