November 20, 2022

ទទួលស្គាល់គ្រប់យ៉ាង!! អស់ចិត្តមែនទែនហើយ ពូម៉ៅ ចេញមុខសុំទោ.ស ចែដាណា ថែមទំាងព្រមលែ.ងលះ និងមិនទា.មទា.រអ្វីទាំងអស់ ក្រោយសម្តេច…(មានវីដេអូ)

🔴អូសទៅខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាវីដេអូរ ដើម្បីជ្រាប និង យល់កាន់តែច្បាស់ សូមអរគុណ សូមជំរាបលា។មិនចាំយូរ!! អស់ចិត្តមែនទែនហើយ ពូម៉ៅ ចេញមុខសុំទោ.ស ចែដាណា ថែមទំាងព្រមលែ.ងលះ និងមិនទា.មទា.រអ្វីទាំងអស់ ក្រោយសម្តេច…(មានវីដេអូ)

🔴អូសទៅខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាវីដេអូរ ដើម្បីជ្រាប និង យល់កាន់តែច្បាស់ សូមអរគុណ សូមជំរាបលា។មិនចាំយូរ!! អស់ចិត្តមែនទែនហើយ ពូម៉ៅ ចេញមុខសុំទោ.ស ចែដាណា ថែមទំាងព្រមលែ.ងលះ និងមិនទា.មទា.រអ្វីទាំងអស់ ក្រោយសម្តេច…(មានវីដេអូ)

🔴អូសទៅខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាវីដេអូរ ដើម្បីជ្រាប និង យល់កាន់តែច្បាស់ សូមអរគុណ សូមជំរាបលា។មិនចាំយូរ!! អស់ចិត្តមែនទែនហើយ ពូម៉ៅ ចេញមុខសុំទោ.ស ចែដាណា ថែមទំាងព្រមលែ.ងលះ និងមិនទា.មទា.រអ្វីទាំងអស់ ក្រោយសម្តេច…(មានវីដេអូ)

🔴អូសទៅខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាវីដេអូរ ដើម្បីជ្រាប និង យល់កាន់តែច្បាស់ សូមអរគុណ សូមជំរាបលា។មិនចាំយូរ!! អស់ចិត្តមែនទែនហើយ ពូម៉ៅ ចេញមុខសុំទោ.ស ចែដាណា ថែមទំាងព្រមលែ.ងលះ និងមិនទា.មទា.រអ្វីទាំងអស់ ក្រោយសម្តេច…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *