November 21, 2022

មិនទុកយូរ!! ពេជ្រ សោភា ដាច់ចិត្ត សួរ ថាហេតុអី ពេលដែលច្រៀងចប់ ហេតុអីត្រូវថើបខ្សែក? ស្រាប់តែ វិចិត្រ​ តបថា…(មានវីដេអូ)

🔴អូសទៅខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាវីដេអូរ ដើម្បីជ្រាប និង យល់កាន់តែច្បាស់ សូមអរគុណ សូមជំរាបលា។មិនទុកយូរ!! ពេជ្រ សោភា ដាច់ចិត្ត សួរ ថាហេតុអី ពេលដែលច្រៀងចប់ ហេតុអីត្រូវថើបខ្សែក? ស្រាប់តែ វិចិត្រ​ តបថា…(មានវីដេអូ)

🔴អូសទៅខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាវីដេអូរ ដើម្បីជ្រាប និង យល់កាន់តែច្បាស់ សូមអរគុណ សូមជំរាបលា។មិនទុកយូរ!! ពេជ្រ សោភា ដាច់ចិត្ត សួរ ថាហេតុអី ពេលដែលច្រៀងចប់ ហេតុអីត្រូវថើបខ្សែក? ស្រាប់តែ វិចិត្រ​ តបថា…(មានវីដេអូ)

🔴អូសទៅខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាវីដេអូរ ដើម្បីជ្រាប និង យល់កាន់តែច្បាស់ សូមអរគុណ សូមជំរាបលា។មិនទុកយូរ!! ពេជ្រ សោភា ដាច់ចិត្ត សួរ ថាហេតុអី ពេលដែលច្រៀងចប់ ហេតុអីត្រូវថើបខ្សែក? ស្រាប់តែ វិចិត្រ​ តបថា…(មានវីដេអូ)

🔴អូសទៅខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាវីដេអូរ ដើម្បីជ្រាប និង យល់កាន់តែច្បាស់ សូមអរគុណ សូមជំរាបលា។មិនទុកយូរ!! ពេជ្រ សោភា ដាច់ចិត្ត សួរ ថាហេតុអី ពេលដែលច្រៀងចប់ ហេតុអីត្រូវថើបខ្សែក? ស្រាប់តែ វិចិត្រ​ តបថា…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *