November 20, 2022

ខឹងឡើងញ័រមាត់!! ចែដាណា មានគេអន្តរគមន៏ខលមិញ អោយយក ពូម៉ៅ វិញ ស្រាប់តែ…(មានវីដេអូ)

🔴អូសទៅខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាវីដេអូរ ដើម្បីជ្រាប និង យល់កាន់តែច្បាស់ សូមអរគុណ សូមជំរាបលា។ខឹងឡើងញ័រមាត់!! ចែដាណា មានគេអន្តរគមន៏ខលមិញ អោយយក ពូម៉ៅ វិញ ស្រាប់តែ…(មានវីដេអូ)

🔴អូសទៅខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាវីដេអូរ ដើម្បីជ្រាប និង យល់កាន់តែច្បាស់ សូមអរគុណ សូមជំរាបលា។ខឹងឡើងញ័រមាត់!! ចែដាណា មានគេអន្តរគមន៏ខលមិញ អោយយក ពូម៉ៅ វិញ ស្រាប់តែ…(មានវីដេអូ)

🔴អូសទៅខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាវីដេអូរ ដើម្បីជ្រាប និង យល់កាន់តែច្បាស់ សូមអរគុណ សូមជំរាបលា។ខឹងឡើងញ័រមាត់!! ចែដាណា មានគេអន្តរគមន៏ខលមិញ អោយយក ពូម៉ៅ វិញ ស្រាប់តែ…(មានវីដេអូ)

🔴អូសទៅខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាវីដេអូរ ដើម្បីជ្រាប និង យល់កាន់តែច្បាស់ សូមអរគុណ សូមជំរាបលា។ខឹងឡើងញ័រមាត់!! ចែដាណា មានគេអន្តរគមន៏ខលមិញ អោយយក ពូម៉ៅ វិញ ស្រាប់តែ…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *