November 23, 2022

ចាក់ដោតពេកហើយ!! ចែ ដាណា និយាយច្បាស់ៗបើមានសង្សារសូមកុំទាន់អាលការអី មើលចិត្តគ្នាអោយយូរសិនទៅ កុំអោយស្តាយក្រោយណា…(មានវីដេអូ)

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់​ ចាក់ដោតពេកហើយ!! ចែ ដាណា និយាយច្បាស់ៗបើមានសង្សារសូមកុំទាន់អាលការអី មើលចិត្តគ្នាអោយយូរសិនទៅ កុំអោយស្តាយក្រោយណា…(មានវីដេអូ)

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់​ ចាក់ដោតពេកហើយ!! ចែ ដាណា និយាយច្បាស់ៗបើមានសង្សារសូមកុំទាន់អាលការអី មើលចិត្តគ្នាអោយយូរសិនទៅ កុំអោយស្តាយក្រោយណា…(មានវីដេអូ)

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់​ ចាក់ដោតពេកហើយ!! ចែ ដាណា និយាយច្បាស់ៗបើមានសង្សារសូមកុំទាន់អាលការអី មើលចិត្តគ្នាអោយយូរសិនទៅ កុំអោយស្តាយក្រោយណា…(មានវីដេអូ)

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់​ ចាក់ដោតពេកហើយ!! ចែ ដាណា និយាយច្បាស់ៗបើមានសង្សារសូមកុំទាន់អាលការអី មើលចិត្តគ្នាអោយយូរសិនទៅ កុំអោយស្តាយក្រោយណា…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *