November 23, 2022

យ៉ាងមិចចេះ​ មួយឃ្លាឆ្អែ-តបាយ!! សំណេរ​របស់អតីតប្តី​​ ជា ចាន់តុលា មួយ​នេះ​ ចាក់​ដោត​ខ្លាំង​ណាស់ រហូត​ម្នាក់ៗ​លើក​ឡើងចំៗ​ថា…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001007-1015x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 10001006-768x1024.jpg

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់​ អុញនោះ ដាក់ចំៗពេកហើយ!! សំណេរ​របស់ ជា ចាន់តុលា មួយ​នេះ​ ចាក់​ដោត​ខ្លាំង​ណាស់ រហូត​ម្នាក់ៗ​លើក​ឡើងចំៗ​ថា…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001005-768x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 10001004-1024x1024.jpg

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ អុញនោះ ដាក់ចំៗពេកហើយ!! សំណេរ​របស់ ជា ចាន់តុលា មួយ​នេះ​ ចាក់​ដោត​ខ្លាំង​ណាស់ រហូត​ម្នាក់ៗ​លើក​ឡើងចំៗ​ថា…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001003-820x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 10001002-682x1024.jpg

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ អុញនោះ ដាក់ចំៗពេកហើយ!! សំណេរ​របស់ ជា ចាន់តុលា មួយ​នេះ​ ចាក់​ដោត​ខ្លាំង​ណាស់ រហូត​ម្នាក់ៗ​លើក​ឡើងចំៗ​ថា…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001001-682x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 10001000-819x1024.jpg

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ អុញនោះ ដាក់ចំៗពេកហើយ!! សំណេរ​របស់ ជា ចាន់តុលា មួយ​នេះ​ ចាក់​ដោត​ខ្លាំង​ណាស់ រហូត​ម្នាក់ៗ​លើក​ឡើងចំៗ​ថា…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 1000999-682x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 10001008.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 1000998-1024x576.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *