November 24, 2022

មានរឿ-ងអីចេះ!! ស្ងាត់ៗ ឧកញ៉ាសៀវម៉ី បកស្រាយទាំងទឹ-កភ្នែក ថានឹងបិ-ទក្រុមហ៊ុននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខ ដោយសារតែរឿ-ង…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001196-769x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 10001195.jpg

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ អុញនោះ ច-ប់បាត់!! ស្ងាត់ៗ ឧកញ៉ាសៀវម៉ី ថានឹងបិ-ទក្រុមហ៊ុននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខ ដោយសារតែរឿ-ង…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001194.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 10001193.jpeg

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ អុញនោះ ច-ប់បាត់!! ស្ងាត់ៗ ឧកញ៉ាសៀវម៉ី ថានឹងបិ-ទក្រុមហ៊ុននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខ ដោយសារតែរឿ-ង…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001192.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 10001190.png

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ អុញនោះ ច-ប់បាត់!! ស្ងាត់ៗ ឧកញ៉ាសៀវម៉ី ថានឹងបិ-ទក្រុមហ៊ុននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខ ដោយសារតែរឿ-ង…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001189-1.jpg

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ អុញនោះ ច-ប់បាត់!! ស្ងាត់ៗ ឧកញ៉ាសៀវម៉ី ថានឹងបិ-ទក្រុមហ៊ុននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខ ដោយសារតែរឿ-ង…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001191.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *