November 24, 2022

អុញនោះ យ៉ាងមិចចេះ!! ឃើញហើយទើ-សភ្នែកពេក​ ចែមុី ដាកផាំងៗ ក្រោយល្បីរឿ-ងតារាថៃ​ តែងម៉ូ ពេក​ក៍និយាយបែបនេះថា…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001617-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 10001616.jpg

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ឃើញហើយទើ-សភ្នែកពេក!!​ ចែមុី ដាកផាំងៗ ក្រោយល្បីរឿ-ងតារាថៃ​ តែងម៉ូ ពេក​ក៍និយាយបែបនេះថា…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001615.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 10001614.jpg

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ឃើញហើយទើ-សភ្នែកពេក!!​ ចែមុី ដាកផាំងៗ ក្រោយល្បីរឿ-ងតារាថៃ​ តែងម៉ូ ពេក​ក៍និយាយបែបនេះថា…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001613.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 10001604-1-873x1024.png

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ឃើញហើយទើ-សភ្នែកពេក!!​ ចែមុី ដាកផាំងៗ ក្រោយល្បីរឿ-ងតារាថៃ​ តែងម៉ូ ពេក​ក៍និយាយបែបនេះថា…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001603-1-903x1024.png
This image has an empty alt attribute; its file name is 10001596-1.jpg

🔴អូសមកខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ឃើញហើយទើ-សភ្នែកពេក!!​ ចែមុី ដាកផាំងៗ ក្រោយល្បីរឿ-ងតារាថៃ​ តែងម៉ូ ពេក​ក៍និយាយបែបនេះថា…(មានវីដេអូ)

This image has an empty alt attribute; its file name is 10001595-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 10001590-1.jpg

ចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមមកទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោមនេះ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *